Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 14 юни се проведоха последните събития по проекта "Осинови река"

15 юни, 2016

На 14 юни по проект  "Осинови река" се проведе  биомониторинг с деца от еко клубове от селата Златна Панега и  Румянцево. Юношите провериха какво е състоянието на реката - нейното ph, съдържанието на разтворения кислород, скоростта на водата и биоразнообразието й и попълниха протоколите за мониторинг. Това бяха последните дейности по проекта.

 Следобед в залата на ПГСС „Сергей Румянцев”, любезно предоставена ни от ръководството на гимназията, учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит, ОУ "Христо Ботев" с. Румянцево и ОУ "Любен Каравелов", с. Златна Панега получиха грамоти за участие в мониторинг на води и биоразнообразие, а учителките им сертификат за обучение. В рамките на проекта бяха закупени и раздадени и куфарчета с оборудване за провеждането на наблюдение на качеството на водата и за състоянието на р. Златна Панега. 

 Ролева игра с казус накара децата да се замислят за това какво би било ако се построи ВЕЦ близо до реката, разделени на няколко групи те изпълняваха ролята на различните институции и трябваше да изнесат становището си.

 След своеобразната игра с природозащитниците, срещата продължи с презентация на гостът от Исландия, г-н Торстен Нарфасон , ръководител на Офис за околна среда и обществено здраве, Кйос, Исландия, партньор по проекта. Г-н Нарфасон представи презентация за опита на страната си в областта на доброволческия мониторинг и дейности по опазване на околната среда, последва дискусия и различни въпроси.

 Минути след това се проведе и конкурсът  за пано "Осинови река", всички деца се бяха постарали и изборът на журито беше труден, за това и те прецениха, че ще дадат поощряващи награди на всички участници в конкурса. На първо място бе наградено паното на Иво Ивайлов от ОУ "Любен Каравелов" с. Златна Панега. Той получи като награда цифров фотоапарат, второ място взе група "Природа" от ОУ "Любен Каравелов", с. Златна Панега, за което получи бинокъл, а трето място - група "Видрите" отново от село Румянцево. Децата от клуба получиха определител за птици и екскурзия до РИМ- Плевен. Участниците по проекта получиха и тефтери, химикали и карти за игра.

Проектът „Осинови река” е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Повече информция за програмата можете да получите на  http://eeagrants.org/