Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 15 април стартира конкурс за пана "Осинови река"

14 април, 2016


КОНКУРС ЗА ПАНО „ОСИНОВИ РЕКА“

Тема: „Осинови река“

Възраст на участниците: от 8 до 18 год. включително

Размер на паната: формат А4 и А3

Материали: естествени материали, които могат да се намерят в природата: семена, листа, клонки и др. Няма ограничения за използваната техника. Паната трябва да са изпратени в оригинал.

Начална и крайна дата: творбите се приемат на посочения по-долу адрес от 15 април 2016 г. до 6 юни 2016 г.

Лични данни на участниците: личните данни на децата нанесете на гърба на всяко пано в долния ляв ъгъл с печатни букви или на залепен лист, отпечатан със сле дните данни:

Име и фамилия
Възраст
Училище
Клас
Име (заглавие) на паното

Брой пана: всяко дете може да изпрати до две пана.

Избор на победител: жури от представители на организациите,партньори по проекта ще присъди наградите.

Оповестяване на печелившите: датата на церемонията по награждаване на печелившите ще бъде обявена на страницата на партньорите до 8 юни 2016 г.

Награди:

Голямата награда – Фотокамера
Втора награда – Посещение в Регионален
историческо музей – гр. Плевен
Трета награда – Бинокъл

Поощрителни награди – Бележници и чаши

Моля, изпращайте творбите на адрес:
Ул. Шипка №2, с. Златна Панега, област Ловешка
Информация можете да получите на
E mail: ivanina.chulkova@titan.bg

Покана за конкурс "Осинови река"

Конкурсът е обявен в рамките на проект "Осинови река", финансиран по програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г. Повече информация за донора и за ПО на програмата - МОСВ можете да намерите тук http://eeagrants.org