Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 5 април в София се проведе първи семинар по проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България – FEMA”

6 април, 2016

На 5 април в Хотел “Арена ди Сердика”, ул. Будапеща № 2, София се проведе първи семинар по проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България – FEMA”, София, България. 

Работната среща бе организирана в рамките на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)”, който се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) в партьорство с Центъра за приложение на спътникови изображения (ReSAC), Клуб “Икономика 2000” и Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (REC-BG). Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта.
 

Семинарът имаше за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на сладководните екосистеми и за техните услуги.

Семинарът бе открит с презентация на г-жа Кремена Гочева, представител на Програмния оператор Министерстро на околната среда и водите. 

Участие с презентации взеха и официалните представляващи организациите партньори. 

Последва ползотворна сесия на въпроси и отговори. Поставиха се редица въпроси и се дадоха предложения за по-тясна координация между проектите за за картиране на състоянието на екосистемите в България с цел постигане на по-добри резултати от проектите.

Презентациите от срещата можете да намерите тук.

Проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)” се финансира по програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на ФМ на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.