Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция за представяне на проекта “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)"

22 март, 2016

На 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Националния пресклуб на БТА, бул. “Цариградско шосе” 49, гр. София се състоя пресконференция по проекта „Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Датата на събитието не бе избрана случайно. На 22 март се чества/отбелязва Световният ден на водата, предложен по време на Конференцията на ООН “Околна среда и развитие”, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Честването на световния ден на водата цели да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси;  да повиши общественото съзнание и култура; да ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век: до 2015 да се намали наполовина броят на хората без достъп до чиста вода и санитарни услуги. През настоящата 2016 година мотото на Световния ден на водата е ”Вода и работни места, като отбелязване на факта, че почти половината от всички работещи хора на планетата – около 1,5 млрд души, се трудят в сектори, свързани с водите.

Пресконференцията бе открита от г-н Венцислав Василев, Директор на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, той приветства присъстващите и даде думата на проф. д-р Йордан Узунов, ръководител на проекта, да представи основните цели и очаквани резултати от изпълнението на планираните дейности. В кратка презентация проф. Узунов разясни понятието “екосистемни услуги”, какви са целите на настоящия проект и какви очаквани резултати ще даде неговото успешно изпълнение.

Последва кратка информация за бенефициента по проекта и тяхната роля в изпълнението на проектните дейности – Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, представен от проф. Узунов и доц. Пехливанов, както и информация за партньорите и тяхната роля в проекта – Център за приложение на спътникови изображения (ReSAC), представен от директора му г-жа Людмила Миленова и от ГИС/GIS- експерта г-н Васил Василев; Клуб Икономика 2000, представен от г-жа Яна Кирилова, и Регионален екологичен център – клон България, представен от г-н Венцислав Василев.

След това г-н Васил Василев от Центъра за приложение на спътникови изображения, в кратка презентация представи методиката на картиране на екосистемните услуги (всички презентации, както и снимки и видеозапис от самата пресконференция на сайта на проекта можете да намерите на адрес: http://www.freshwater-ecoservices-bg.eu)

На присъстващите журналисти бе дадена възможност да зададат въпроси към партньорите по проекта. След предоставянето на обстойни и експертни отговори, проф. Узунов подчертна в заключителните си думи важността на оценяването и картирането на екосистемните услуги както в Европа, така и в България, за запазване на функциите на екосистемите и благата и ползите, които хората и обществото получават от тях. След тези думи г-н Василев закри пресконференцията.

Проектът „Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)" се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 

Повече информация можете да намерите в приложеното прес-съобщение, както и на интернет страницата на проекта http://www.freshwater-ecoservices-bg.eu