Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


На 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб на БТА ще се състои пресконференция за представяне на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)"

21 март, 2016

ИБЕИ - БАН, Регионалния екологичен център - България, Център за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клуб Икономика 2000  имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, организирана в рамките на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", която ще се състои на 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб на БТА, бул. “Цариградско шосе” 49, гр. София.

Проектът се изпълнява от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в партьорство с Център за приложение на спътникови изображения – ReSAC, Клуб Икономика 2000 и Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България. Повече информация можете да намерите в приложеното прес-съобщение, както и на интернет страницата на проекта http://www.freshwater-ecoservices-bg.eu

Датата на събитието не е избрана случайно. На 22 Март честваме Световният ден на водата, предложен по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Темата на събитието тази година “Вода и работни места”, пряко кореспондира с целите на нашия проект.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.