Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Изграждане и укрепване екологичните мостове между Европа и страните от Близкия изток и Северна Африка (MENA)

23 октомври, 2015

Усилията на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа за изграждане на екологично сътрудничество между Европа и региона MENA се увенчаха с пореден успех. В началото на месец Октомври 2015 г. делегация, водена от изпълнителния директор на РЕЦ – Марта Бониферт, се срещна с министъра на земеделието, водите и риболова на Тунис – Саад Седдик, в рамките на проекта „Water SUM“.

Министър Седдик изтъкна негативните последици от климатичните промени по отношение на водните ресурси на Тунис, характеризиращи се с резки количествени и типологични разлики.

След първоначалната среща с министър Седдик, екипът на WATER SUM се срещна с някои от ключовите представители на водния сектор в Тунис. В отговор на  конкретните цели на проектните модули „WATER POrT“ и „WATER WaSe“ експертите от екипа, придружени от съответните тунизийски публични органи, посетиха и избрани демонстрационни обекти.

Клонът на РЕЦ в България участва в проекта „WATER SUM“ чрез предоставяне на експертизи по отношение на мониторинга и опазването на качеството на водите.

Следващата мисия на екипа на РЕЦ за ЦИЕ в региона MENA е планирана за последната седмица на октомври 2015 г., когато ще бъдат проучени демонстрационни обекти в Йордания.