Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Покана за участие в национална кръгла маса "Образование за Натура 2000"

28 април, 2009

В рамките на проект „Образование за НАТУРА 2000” - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в национална кръгла маса на тема «Образование за Натура 2000», която ще се проведе на 28 и 29 май 2009 г., в парк хотел «Москва», гр. София. Приложено може да намерите кратка информация за проекта, покана за участие и предварителна програма за кръглата маса.


Моля потвърдете вашето участие, като попълните и изпратите приложената регистрационна форма до
11 май 2009 г. (понеделник) на посочените по-долу контакти:

На вниманието на Ирина Матеева
Електронна поща: Irina.kostadinova[at]bspb.org; факс: (02) 97 99 500, 97 99 501
За повече повече информация, се обръщайте на телефон 0878 599 360.