Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


РЕЦ за ЦИЕ – България стартира две нови дискусионни групи - „Образование за НАТУРА 2000” и „Комуникация за Натура 2000” в съвместен проект с БДЗП

29 юли, 2009

Като продължение на обсъждането за включване на екологичната мрежа Натура 2000 в българската образователна система и създаване на концепция за комуникационна стратегия за Натура 2000, започнати по време на Националната кръгла маса „Образование за Натура 2000”, проведена на 28 – 29 май 2009 в гр. София, Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ – България) създаде две нови дискусионни групи в Гугъл.

Основната дейност на групата „Образование за Натура 2000” е да продължи обсъждането на темата за образование за околна среда в частност Натура 2000; а също така да даде възможност за предварително представяне на продуктите от проекта.

Групата „Комуникация за Натура 2000” ще се заеме с изготвянето на предложение за флагови видове и концепция за комуникационна стратегия за екологичната мрежа в България.

Всички тези дейности ще се изпълнят в рамките на проект „Образование за Натура 2000 – въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България” финансиран от Фонда за подпомагане на НПО към Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство.

Очакваната натовареност на дискусионните групи е по 2 - 3 нови теми на месец.

За да станете член на групите „Образование за Натура 2000” и „Комуникация за Натура 2000”, може да изпратите своята заявка на следните адреси:

„Образование за НАТУРА 2000”: education_natura2k[at]googlegroups.com
„Комуникация по Натура 2000”: communication_natura2000[at]googlegroups.com

В приложеният файл може да намерите крайната версия на доклада от Националната кръгла маса - „НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАТУРА 2000 И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

За въпроси и повече информация относно дискусионните групи, моля обърнете се към Юлия Денчева на мейл jdencheva[at]rec.org или rec-bulgaria[at]rec.org

Доклад кръгла маса