Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


Приключи обучителният семинар „Подготовка и финансиране на проекти и проектно базирано обучение”, проведен в гр. Белоградчик

25 юни, 2009

На 25 и 26 февруари 2010г. в с. Фалковец, община Белоградчик в Хан „Мадона” се проведе обучителен семинар на тема „Подготовка и финансиране на проекти и проектно базирано обучение”. Семинарът се организира в рамките на проект „Осогово, Огражден и Беласица за деца”изпълняван от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ), финансиран от Фонда за Европа и Африка на Корпорация Мицубиши с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

В рамките на двата дни обучение, участниците се запознаха с методическите изисквания и възможностите за финансиране на проекти, а също и реализираха няколко практически занимания. Програмата на семинара включваше следните дейности: 

- Представяне на съвременни методики на подготовка на проекти и проектни предложения. 

- Представяне на подхода „Логическа рамка” за подготовка на проекти. Включване на практически упражнения за предварителна подготовка на концепции за проекти. 

- Представяне на методики за финансов анализ и подготовка на бюджети, както и стратегически анализ на възможности за фондонабиране. 

- Провеждане на обучителен модул с участниците в семинара за представяне на подходите на проектно базираното обучение. 

- Подобряване знанието на учители и директори относно съвременни методики за фондонабиране с цел постигане на по-добро управление на училищните бюджети.