Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Mobile2020 – Повече велосипеди в малките и средно големи населени места на Централна и Източна Европа до2020 г.


Mobile2020 – Повече велосипеди в малките и средно големи населени места на Централна и Източна Европа до2020 г.
Продължителност: 14 юни, 2012 -
Тематична област: Zelen Transport 

Използването на велосипед всеки ден, за придвижване до работа или за пазаруване е често срещано в много градове в Германия, Холандия, или други западноевропейски страни. В Централна и Източна Европа велосипедите все още се считат за добро средство за отдих през уикенда, но не се смятат за ежедневно средство за транспорт.

От 90-те години насам приоритет на транспортната политика е подобряването на условията за автомобилния трафик. Липсата на инфраструктура с отделни и достатъчно на брой алеи за велосипеди, както и услуги за тях, карат хората да предпочитат да използват автомобил за приджижване до работата.

Посредством проекта mobile2020 искаме да стимулираме преосмисляне на процесите на планиране на транспортната инфраструктура в малките и средно големи градове в 11 страни в Централна и Източна Европа. Целта ни е да предоставим подходящи добри практики от страни като Германия, Холандия, Италия, Швеция, Дания и др. и да приложим тези практики в страните, в които проекта ще се изпълнява.

 

Водещ партньор: Балтийски екологичен фирум (БЕФ), Германия


постижения

Проектът mobile2020

 

  1. създаде национална работна групи от специалисти по велосипедни въпроси за поддържане на дискусията на високо ниво и работа в посока постигане на дългосрочни цели;
  1. информира малките и големите градове в Централна и Източна Европа какво могат да направят, за да се увеличи делът на колоезденето в бъдеще;
  1. предостави възможност на общинските проектанти и отговорниците за взимане на решения да направят правилните инвестиции, да подобрят процедурите за тяхното планиране и така да се инициира промяна в поведението на гражданите относно тяхната мобилност в градска среда;
  1. проведе редица работни срещи, семинари и обучителни посещения, с цел обмяна на добри практики, знания и идеи, които ще подобрят условията за колоездене в Централна и Източна Европа в бъдеще;
  1. организира редица обществени прояви и състезания, където общините-участници ще могат да демонстрират своите постижения в областта на велосипедизма, и към които всеки ентусиаст-велосипедист ще може да се присъедини.