Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


14 юли, 2016

Днес, 14 юли, Министър Василева открива фотоизложба „В хармония с природата“.

Фотоизложбата „В хармония с природата“ се състои от художествени фотографии, заснети при изпълнението на дейностите по програмите, чиито програмен оператор е МОСВ, „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“.

Фотоизложбата показва напредъка по изпълнението на проектите, финансирани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

15 юни, 2016

На 14 юни по проект  "Осинови река" се проведе  биомониторинг с деца от еко клубове от селата Златна Панега и  Румянцево. Юношите провериха какво е състоянието на реката - нейното ph, съдържанието на разтворения кислород, скоростта на водата и биоразнообразието й и попълниха протоколите за мониторинг. Това бяха последните мониторинг посещения от проекта. 

 

 

6 юни, 2016
На 3 юни 2016 г. в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.
3 юни, 2016
На 30 май 2016 г. в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, се проведе среща със заинтересованите страни по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.
13 май, 2016
На 12 май 2016 г. се състоя работна среща на заинтересованите страни, организирана в рамките на проект “Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR.
10 май, 2016

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС, гр.  Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево. На обучението присъстваха и експерти от РИМ Плевен, служители на завона на Златна Панега Цимент АД, както и представители на Бенефициента РЕЦ  - България.

14 април, 2016

На 15 април стартира конкурс за пана "Осинови река". Конкурсът е обявен в рамките на проект "Осинови река", финансиран по програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г.

 

6 април, 2016
На 5 април в Хотел “Арена ди Сердика”, ул. Будапеща № 2, София се проведе първи семинар по проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България – FEMA”, София, България.
30 март, 2016
На 29 март в рамките на проект "Осинови река" се проведе почистване на бреговете р. Златна Панега. Събитието бе организирано от Златна Панега Цимент АД, партньор по проекта. В почистването се включиха ученици от училищата в с. Златна Панега, с. Румянцево и гр. Луковит, както и доброволци от завода на Злата Панега Цимент АД.
22 март, 2016

На 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Националния пресклуб на БТА, бул. “Цариградско шосе” 49, гр. София се състоя пресконференция по проекта „Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Page 1 of 7  > >>