Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Новини


21 март, 2016

ИБЕИ - БАН, Регионалния екологичен център - България, Център за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клуб Икономика 2000  имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, организирана в рамките на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", която ще се състои на 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб на БТА, бул. “Цариградско шосе” 49, гр. София.

16 декември, 2015

На 15 декември 2015 г. в Централен военен клуб, гр. София, се проведе Национална конференция „Управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 с участие на заинтересованите страни“. Събитието беше организирано в рамките на проект, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество и изпълняван от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България в рамките на три години.

23 октомври, 2015

В началото на месец Октомври 2015 г. делегация, водена от изпълнителния директор на РЕЦ – Марта Бониферт, се срещна с министъра на земеделието, водите и риболова на Тунис – Саад Седдик, в рамките на проекта „Water SUM“. Клонът на РЕЦ в България участва в този проект чрез предоставяне на експертизи по отношение на мониторинга и опазването на качеството на водите.

 

22 октомври, 2015
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България в сътрудничество с циментов завод “Златна Панега Цимент” АД стартира провеждане на поредица образователни инициативи с цел повишаване на осведомеността относно екологичното състояние на реките, разположени в близост до промишлени предприятия.
25 юни, 2015

На 10 и 11 юни 2015 г. в Конферентния център в Сентендре, Унгария се проведе 25-та годишнина на Регионален екологичен център (РЕЦ), преминала под мотото „Региони за устойчиво бъдеще”. Събитието се проведе под патронажа на президента на Република Унгария, г-н Янош Адер и бе посетено от представители на най-високо ниво от над 30 държави. 

22 юни, 2015

Четвъртият финален кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България”  завърши успешно. Основният фокус на срещите беше създаване и прилагане на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта – Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи.

27 май, 2015

Поредният кръг от срещи, които се провеждат в пилотните региони по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“, завърши успешно.

Темата на срещите бе фокусирана върху създаването на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта - Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи.
16 април, 2015
Вторият кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“ е вече факт. Темата на тези срещи бе свързана с изграждане на визия за управление на съответната защитена зона от мрежата Натура 2000.
16 март, 2015

Регионален екологичен център проведе срещи в трите пилотни региона по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“. В рамките на тези посещения успяхме да съберем заинтересованите страни, имащи отношение към управлението на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България.

2 февруари, 2015

На 19 януари 2015 година Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, проведе Национален обществен форум за включване на гражданското участие в управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000. Срещата се проведе в Представителството на Европейската комисия в България, където бе представен проекта „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на зоните от Натура 2000“.

<< <  Page 2 of 7  > >>