Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество


Начало


18 март, 2010

РЕЦ за ЦИЕ продължава въвеждането на нови програми за образование за околна среда в нови региони в страната. На 11 и 12 март 2010 г. в гр. Благоевград, хотел „Езерец” се проведеобучителен семинар на тема „Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца” за учители от целеавите училища от областите Кюстендил и Благоевград. 

23 февруари, 2010

Местните власти са ключови играчи по редица начини. Като най-близко равнище на управление на гражданите и като лидер на общността тe сa отлична възможност да направляват процеса на промяна, като променят собственото си потребление на енергия в общинските операции (корпоративен сектор). Те имат възможност да водят промяна сред гражданите и бизнеса (обществения сектор) и с потенциал за местната индустрия. Енергията е необходима за електричество, отопление / охлаждане; в сгради, за транспорт, за управлението на отпадъците и водите. Подобрения могат да бъдат направени в сферата на услугите, чрез ефективни мерки и технологии.7 януари, 2010

В периода 06 – 13 Януари 2010г. учебното помагало „От Осогово до Беласица за деца” ще бъде изпробвано в 2 пилотни региона от страната –област Благоевград и област Кюстендил. В процеса на изпробване (апробация) на учебното помагало и провеждането на пробни уроци в клас ще вземат участие ученици от 10 пилотни училища от двата региона. Също така пробните уроци ще бъдат подпомогнати от експертните групи на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България и на Българска Фондация Биоразнообразие.

11 ноември, 2009

През 2007 година РЕЦ за ЦИЕ издаде своята нова образователна програма за околна среда за деца – "Зелен пакет дечица." Тя беше представена на вниманието на Министрите на околната среда, представители на ООН по време на Конференцията „Околна среда за Европа” проведена в Белград през същата година. В отговор на проявения интерес към помагалото беше създадена обща стратегия за неговото въвеждане в страните от Централна и Източна Европа.

11 ноември, 2009

Семинарът се организира по проект „Образование за Натура 2000” изпълняван от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ) и финансиран от Фонда за подкрепа на НПО, към ФМ на ЕИП. Целта на семинара е да запознае учители и директори на училища от целевите региони с модела и съдържанието на помагалото и да им предложи практически модели за планиране и водене на учебни занятия/дейности в сферата на образованието за околна среда.По-конкретно целите на семинара са:

12 октомври, 2009

Успешно завърши процесът по изпробване (апробация) на теми от учебното помагало „Натура 2000 в образованието” в 13 училища включени като пилотни в проект „Образование за Натура 2000”. В периода от 23 ноември до 8 декември 2009г. бяха посетени 13 пилотни училища в шест целеви региона на България, съответно градовете Белоградчик, Берковица, Свищов, Белене, Каварна, Провадия и Благоевград.

7 септември, 2009

Инициативата CIVITAS се стреми да вдъхнови големи и малки градове с интерес към постигане на по-устойчиви, чисти и енергийно ефективни системи за градски транспорт, чрез осъществяване и демонстриране на амбициозен набор от технологии и мерки основани на политиката. По този начин, CIVITAS не финансира само демонстрационни дейности в голям мащаб (т.е. CIVITAS I, II и PLUS проекти), но също и малки проекти, които имат за цел да стимулират обмена на идеи, опит и конкретни действия в областта на градската устойчива мобилност. Възможностите за финансиране на малки проекти, в момента се предоставят чрез специален Фонд за дейности CIVITAS, който редовно ще публикува покани за кандидатстване. Фондът има за цел да даде възможност за обмен и/или трансфер на опит между CIVITAS градове и други градове заинтересувани от интегрирания подход на CIVITAS към устойчивата мобилност.

<< <  Page 9 of 10  > >>