Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество


Начало


25 юни, 2015

На 10 и 11 юни 2015 г. в Конферентния център в Сентендре, Унгария се проведе 25-та годишнина на Регионален екологичен център (РЕЦ), преминала под мотото „Региони за устойчиво бъдеще”. Събитието се проведе под патронажа на президента на Република Унгария, г-н Янош Адер и бе посетено от представители на най-високо ниво от над 30 държави. 

22 юни, 2015

Четвъртият финален кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България”  завърши успешно. Основният фокус на срещите беше създаване и прилагане на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта – Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи.27 май, 2015

Поредният кръг от срещи, които се провеждат в пилотните региони по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“, завърши успешно.

Темата на срещите бе фокусирана върху създаването на механизъм за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 в трите пилотни региона по проекта - Кочериново, Западна Стара планина и Западни Родопи.
16 април, 2015
Вторият кръг от регионални срещи по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“ е вече факт. Темата на тези срещи бе свързана с изграждане на визия за управление на съответната защитена зона от мрежата Натура 2000.
16 март, 2015

Регионален екологичен център проведе срещи в трите пилотни региона по проект „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България“. В рамките на тези посещения успяхме да съберем заинтересованите страни, имащи отношение към управлението на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България.

2 февруари, 2015

На 19 януари 2015 година Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, проведе Национален обществен форум за включване на гражданското участие в управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000. Срещата се проведе в Представителството на Европейската комисия в България, където бе представен проекта „Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на зоните от Натура 2000“.

1 декември, 2014

На 19-20 Ноември 2014 г. в Сентендре, Унгария се проведе ежегодната среща на Общото събрание на РЕЦ. В срещата взеха участие официалните представители на повечето страни, подписали хартата на международната организация, представители на Европейската комисия, посланиците на Япония Германия, Швейцария и Украйна, както и редица наблюдатели.

<< <  Page 3 of 10  > >>