Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Проекти


Трейнребилд

Трейнребилд

май, 2012 -
Целта на проекта TRAINREBUILD е да се изработи цялостна стратегия за реализиране на промяна в мисленето на обществените и частните собственици на сгради по отношение на връзката между енергийната ефективност и стойността на сградата.

Образователна програма за устойчиво развитие в рамките на политиката за корпоративна и социална отговорност на ТИТАН Златна Панега Цимент АД

Образователна програма за устойчиво развитие в рамките на политиката за корпоративна и социална отговорност на ТИТАН Златна Панега Цимент АД

май, 2012 -
Регионалният екологичен център - клон България в съвместна инициатива с ТИТАН Златна Панега Цимент АД стартира серия от обучение в сферата на образованието на устойчиво развитие за служителите на циментовия завод в с. Златна Панега. Също така в рамките на проекта ще бъде разработен и издаден специализиран пакет от образователни дейности за служители в промишлеността, който ще представя различни сфери от устойчивото развитие, както и различни устойчиви индустриални практики.

Региони за деца

Региони за деца

ноември, 2011 -

Този проект беше създаден, като продължение на проектите „Западна Стара планина за деца” и Осогово, Огражден и Беласица за деца” реализирани от РЕЦ в периода ноември 2007 – август 2010.


“Зелен пакет деца” - въвеждане на образованието за устойчиво развитие в българското училище

“Зелен пакет деца” - въвеждане на образованието за устойчиво развитие в българското училище

август, 2010 -

През 2007 година, централният офис на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа издаде своята нова образователна програма за околна среда за деца – „Зелен пакет деца” (Green Pack Junior). Проучванията на РЕЦ за ЦИЕ – клон България сред училищата в няколко региона на страната, както и резултатите от проведената през месец май 2009 национална кръгла маса „Образование за Натура 2000”, показаха необходимостта от създаване на помагало за учителите в началната степен на училищата (1-4 клас).


Natur Net Plus - Електронно обучение за опазване на околната среда

Natur Net Plus - Електронно обучение за опазване на околната среда

август, 2010 -

Проектът НатуНет Плюс www.naturnet.cz пренася методи и знание от проектът NaturNet Redimewww.naturnet.orgкъм Европейски региони и компании, чрез мрежа от организации в Европа занимаващи се с образование за околна среда (Чешкия център за наука и общество (ЧЦНО), Регионален екологичен център (РЕЦ) - клоновете в България и Румъния, Videsprojekti, Ligatne, AliTerme, Srpa). Фокусът на проекта е върху това как се управлява устойчиво туризъм в региони и основно в чувствителни места, като защитени територии, национални и природни паркове и крайбрежни зони. Натурнет Плюс комбинира образователни материали и опитът на проекта NaturNet Redime с методи за устойчив туризъм представени посредством проектите REGEO и EMIRES.


Учебно помагало "От Осогово до Беласица за деца"

Учебно помагало "От Осогово до Беласица за деца"

август, 2010 -

Помагалото „От Осогово до Беласица за деца” е създадено от Регионалния екологичен цен- тър за Централна и Източна Европа – клон България и Българска Фондация "Биоразнообразие" в рамките на проект "Осогово, Огражден и Беласица за деца", финансиран от Фонда за Европа и Африка на Корпорация Мицубиши. 


<<  <  Page 2 of 3  >  >>