Green Horizon Online

Green Horizon Online

онлайн списание на РЕЦ

Този уебсайт е разработен с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ


Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ
Продължителност: 23 май, 2013 -
Тематична област: Upravlenie Na Vodite 

Основната цел на проект "Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ" е да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в областта на трансграничното сътрудничество. По време на изпълнение на проекта ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма Власинско езеро и яз. Пчелина, като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи - от концептуалната идея до реализацията й.

описание

Основната цел на проект "Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ" е да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в областта на трансграничното сътрудничество. По време на изпълнение на проекта ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма Власинско езеро и яз. Пчелина, като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи - от концептуалната идея до реализацията й.

дейности

В рамките на проект "Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия - РЕКИ" бяха извършени 9 изследвания, проучвания и анализи, като основната част от ттях беше базирана на обща методология за изготвяне. тези изследвания, проучвания и анализи бяха проведени паралелно както в Р. България, така и в Р. Сърбия.

Като резултат от проекта и направените проучвания беше издадено Ръководсво за приложение на МВЕЦ от винтов тип. Ръководството е изготвени и достъпно на български, сръбски и английски езици.

 

 

новини/ събития

Новини